Skip to main content

My fascination with the ocean permeates much of my work. From August to December 2020, I had the chance to honour this passion with a community focused project supported by the Arts Council of Wales. This film was one of the outcomes – investigating communities found at sea– a portrayal of people’s dedication to and love of coastal life and its related pursuits.

Mae fy niddordeb mewn moroedd yn dylanwadu ar lawer o fy ngwaith. Rhwng Awst a Rhagfyr 2020, cefais y cyfle i anrhydeddu’r angerdd gyda phrosiect cymuned-ganolog a gefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r ffilm yma yn un rhan o’r prosiect – yn edrych ar cymunedau sydd Wedi’i Ddarganfod Môr– Portread o gariad ac ymroddiad pobl i fywyd arfordirol, a’r canlyniad perthynol.